Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας

Τμήμα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Κοινωνικής Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Προώθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και ΑΜΕΑ

 
Υλοποιεί Κοινωνική καταγραφή ατόμων ευπαθών ομάδων. Προγράμματα κοινωνικής προστασίας και παροχών.
Συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, της Περιφέρειας, καθώς και με πρωτοβουλίες πολιτών με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου.
Τηλ: 2107624403
email: polydynamo@dimosbyrona.gr
 

 

Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

 
Παρέχει Κοινωνική εργασία σε ηλικιωμένα άτομα. Προγράμματα ψυχαγωγικού και μορφωτικού χαρακτήρα. Προγράμματα προαγωγής υγείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας κ.λπ.
Λειτουργούν τρία (3) Κ.Α.Π.Η.:
  • Αγ.Τριάδας Τηλ: 2107652588,
  • Μεταμόρφωσης Τηλ: 2107624403,
  • Καρέα Τηλ: 2107641702).
Email: n.p.kapi@dimosbyrona.gr
 

 

Τμήμα Προαγωγής Υγείας

 
Εφαρμόζει Προγράμματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης παιδιών και εφήβων, Σχολές Γονέων, Ενημερωτικές Ομιλίες, Μαζικά προληπτικά προγράμματα προστασίας και υγείας των δημοτών (π.χ. μαστογραφίες, έλεγχος ζαχάρου & χοληστερίνης, προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος για παιδιά και ηλικιωμένους κ.λπ.)
Τηλ: 2107624403,  2107652588, 2107641702.
Email: tmygeias@dimosbyrona.gr
 

 

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας
Το όχημα της `Βοήθειας στο Σπίτι`
Το όχημα μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα