Πλύσιμο - απολύμανση στα προαύλια όλων των σχολείων της  Α’ θμιας εκπαίδευσης που επαναλειτούργησαν
11 Ιανουαρίου 2021

Πλύσιμο - απολύμανση στα προαύλια όλων των σχολείων της Α’ θμιας εκπαίδευσης που επαναλειτούργησαν

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων της Α΄θμιας εκπαίδευσης από 11 Ιανουαρίου 2021, ο Δήμος Βύρωνα προχώρησε στο πλύσιμο-απολύμανση των προαυλίων των συγκεκριμένων σχολικών εγκαταστάσεων (φωτογραφίες).

Επίσης φρόντισε να υπάρχει επάρκεια μέσων απολύμανσης και ατομικής προστασίας σε όλα τα σχολεία.

Σε ότι αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου, έγιναν πριν την επαναλειτουργία τους προληπτικά μοριακά τεστ σε όλο το προσωπικό!

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα