Ανάρτηση Συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
3 Φεβρουαρίου 2021

Ανάρτηση Συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”»

 Ο Δήμος Βύρωνα, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό [με έγγραφη διαδικασία] με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”» με προεκτιμώμενη αμοιβή 19.951,68 € (με Φ.Π.Α. 24%) με κόστος ανά κατηγορία μελέτης:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα