Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00-20:00)
5 Φεβρουαρίου 2021

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00-20:00)

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 10η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 – 20:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ....

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα