Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 - 23:00)
5 Φεβρουαρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 - 23:00)

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 10η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 – 23:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα