Προκήρυξη διαγωνισμού  για το έργο:
23 Φεβρουαρίου 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ"

Συνημμένα προκήρυξη διαγωνισμού και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" προϋπολογισμού 1.266.505,59ευρώ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα