Προχωράει η ανάπλαση της πλατείας Φατσέα  και η ενεργειακή αναβάθμιση  των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων
24 Φεβρουαρίου 2021

Προχωράει η ανάπλαση της πλατείας Φατσέα και η ενεργειακή αναβάθμιση των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων

 Εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο δύο προτάσεις του Δήμου Βύρωνα που αφορούν η πρώτη την «Ανάπλαση της Πλατείας Φατσέα», προϋπολογισμού 520.000 € και η δεύτερη «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων» προϋπολογισμού 367.000 €.  Το συνολικό ποσό για τα δύο έργα ανέρχεται στα 887.000 € και προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο (532.000 €) και ίδιους πόρους του Δήμου Βύρωνα (355.000 €).

 

Η ανάπλαση της Πλατείας Φατσέα προβλέπει:
·         την αισθητική και λειτουργική βελτίωση της πλατείας, μέσα από την πλήρη αναδιαμόρφωση της
·         την καλύτερη αξιοποίησή της από κατοίκους και επισκέπτες της πόλης
·         την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
 
Η  ενεργειακή αναβάθμιση των 1ου και 3ου δημοτικών σχολείων αφορά:
·         την αντικατάσταση των κουφωμάτων
·         την αποκατάσταση της θερμοϋγρομόνωσης του δώματος
·         τις βελτιώσεις στο κέλυφος των κτιρίων για τη μείωση των θερμικών απωλειών
·         την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέας γενιάς, τύπου LED.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα