Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού  με τίτλο'' Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βύρωνα''
26 Φεβρουαρίου 2021

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο'' Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βύρωνα''

“Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βύρωνα”

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

με εκτιμώμενη αξία 110.360,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα