Πρόσκληση για την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΖΩΑ»
18 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 26/03/2021 και ώρα 14:30.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα