ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ο Δήμαρχος Βύρωνα διακηρύσσει, ότι την 9/4/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βύρωνα (οδός Καραολή & Δημητρίου αρ. 36 – 44, 1ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 161/ 2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων (άρθρο 1, Π.Δ. 270/81), θα διεξαχθεί φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Βύρωνα. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα