Το ΚΕΠ Βύρωνα συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ενεργοποίησης διεπαφής πολίτη στην πλατφόρμα επισκέψεων ΚΕΠ
26 Μαρτίου 2021

Το ΚΕΠ Βύρωνα συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ενεργοποίησης διεπαφής πολίτη στην πλατφόρμα επισκέψεων ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, για τα 50 ΚΕΠ που συμμετέχουν πιλοτικά.

Παρακαλούμε, για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας στο ΚΕΠ Βύρωνα, να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://rantevou.kep.gov.gr/

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα