ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022
2 Απριλίου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022

επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα