Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
16 Απριλίου 2021

Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ"

 συνημμένα προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
 "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" πρ/σμού 367.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα