Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
16 Απριλίου 2021

Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΤΣΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ"

συνημμένα προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
 "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΤΣΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" πρ/σμού 520.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα