Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΕ ΛΕΜΟΝΙΑ,
23 Απριλίου 2021

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΕ ΛΕΜΟΝΙΑ,

  Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟY ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙΑ» Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Μ. Πέμπτη 29/04/2021 και ώρα 14:30.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα