Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ & ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ»
26 Απριλίου 2021

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ & ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ & ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ»
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τετάρτη 04/05/2020 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα