Πρόσκληση για την
19 Μαϊου 2021

Πρόσκληση για την "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 14:30.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα