Πρόσκληση  για την «προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τις  ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»
2 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για την «προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 08/06/2021 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα