Τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (13:00-14:30)
4 Ιουνίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (13:00-14:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 9 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα (13:00 – 14:30), μέσω τηλεδιάσκεψης,

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα