Πρόσκληση για την ανάθεση  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΝΗΣ, ΜΑΣΚΕΣ, ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
9 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΝΗΣ, ΜΑΣΚΕΣ, ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ, ΜΑΣΚΕΣ, ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 14/06/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα