Διαβούλευση Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης
18 Ιουνίου 2021

Διαβούλευση Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης

Στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης και σύμφωνα με το άρθρο 3 (Α) παρ. 2.3 του Ν 4258/14, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σύλλογοι μπορούν να λάβουν γνώση της ενημερωμένης πρότασης οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνη στον παρακάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ ή στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα