Πρόσκληση για την Προμήθεια Σπόρων Φυτών, Φυτοπαθολογικού Υλικού κλπ
12 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την Προμήθεια Σπόρων Φυτών, Φυτοπαθολογικού Υλικού κλπ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Σπόρων φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού κ.λπ.».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο  φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 16/07/2021 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα