Πρόσκληση για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».
14 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/07/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα