Πρόσκληση για την ανάθεση  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΟΥΤΑΛΑΣ)».
14 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΟΥΤΑΛΑΣ)».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΟΥΤΑΛΑΣ)».

 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/07/2021και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα