Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας σαρώθρων (σκούπες  χόρτου)».
15 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας σαρώθρων (σκούπες χόρτου)».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια σαρώθρων (σκούπες χόρτου)». Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21/07/2021 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα