Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2020-2021»
2 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2020-2021»

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κολυμβητηρίου “Χρήστος Ταμπαξής” 2021-2022», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2021-2022»
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2021-2022»
  • MEΛΕΤΗ - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” 2021-2022»
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ]
  • XML
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα