Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα
6 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα

Επισυνάπτονται

 
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
3. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
 
<<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021"
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα