Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΜΕ 3/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΣΜΕ στο Δήμο Βύρωνα
6 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΜΕ 3/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΣΜΕ στο Δήμο Βύρωνα

Επισυνάπτονται
 
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 3/2021,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)  ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ "06.07.2021΄΄.
3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ :
α. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ   και
β. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ2 ΔΕ/ΥΕ.
 
<<Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021"
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα