Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές- στριες Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα
19 Αυγούστου 2021

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές- στριες Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα

 παρακαλούμε δείτε το σχετιζόμενο αρχείο 'ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ'

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα