ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
25 Αυγούστου 2021

ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30/08/2021 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα