Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βύρωνα
30 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βύρωνα

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βύρωνα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου  Βύρωνα στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

     25

         Χ

        Χ

2

Αγγλικά για το χώρο εργασίας

     25

Χ 

        Χ

3

Ιταλικά για τον τουρισμό          

     25

Χ

Χ

4

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

     25

Χ

Χ

5

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο

 

     25

Χ

Χ

6

           Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

     25

Χ

Χ

7

   7      Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας

     25

Χ

Χ

8

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

(σχολικός  εκφοβισμός,  διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων,διατροφή,κλπ.)

     25

Χ

Χ

9

Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο

     50

 

Χ

10

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

     25

 

Χ

11

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην

καθημερινή ζωή

             25

 

Χ

12

Φωτογραφία

             25

 

Χ

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

 Δευτέρα έως Πέμπτη  9:00 -14:00 μ.μ.

Τηλ. :2107609348,2107609342

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελικής Σχολής 26 & Βορείου Ηπείρου στο 6ο όροφο

Email:  kokoli@dimosbyrona.gr ,lazaropoulou@dimosbyrona.gr  

   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα