ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
2 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία που αφορούν στην πραγματοποίηση «εκδηλώσεων και ηχοφωτιστικής κάλυψης για τον εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση του 1821». Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 07/09/2021 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα