ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Συνημμένα ΕΕΕΣ, περίληψη διακήρυξης, διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς, και μελέτη & λοιπά τεύχη δημοπράτησης (τα δύο τελευταία σε ένα αρχείο) του ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» πρ/σμού 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα