Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
21 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ )».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 27/09/2021 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα