Πρόσκληση ανάθεσης για την την «Συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Βύρωνα, παροχή συστήματος Newsletter και φιλοξενία ιστοσελίδας Προσχολικά Βύρωνα».
12 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την την «Συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Βύρωνα, παροχή συστήματος Newsletter και φιλοξενία ιστοσελίδας Προσχολικά Βύρωνα».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Βύρωνα, παροχή συστήματος Newsletter και φιλοξενία ιστοσελίδας Προσχολικά Βύρωνα».

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 18/10/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα