Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00-14:30)
7 Οκτωβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00-14:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας προσκαλούμε στη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00 – 14:30), με τηλεδιάσκεψη,

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα