Ο Δήμος Βύρωνα συμμετέχει στην Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Μελών (Stakeholders Committee) του έργου Life GrIn
11 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Βύρωνα συμμετέχει στην Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Μελών (Stakeholders Committee) του έργου Life GrIn

 Στο πλαίσιο του έργου Life Grin «Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029)», συγκροτήθηκε Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Μελών (Stakeholders Committee) στην οποία εκπροσωπεί το Δήμο Βύρωνα η Γενική Γραμματέας, Νατάσα Βαρουχάκη.

Το έργο LIFE Grin συντονίζεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (συντονιστής εταίρος) και υλοποιείται σε συνεργασία με τους εταίρους ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. – “Homeotech Co”, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Δήμο Αμαρουσίου, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση της διακυβέρνησης για το κλίμα στη διαχείριση των αστικών πράσινων υποδομών, σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου πολιτικού πλαισίου. Το έργο προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης αστικού πρασίνου για την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή βάσει των αρχών της Δασοκομίας Πόλεων, κατά το οποίο οι αστικοί χώροι πρασίνου δε θα αποτελούν μεμονωμένα και απομονωμένα σημεία, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύνολο ζωτικής σημασίας. Η γενικότερη θεώρηση συμπεριλαμβάνει Ευρωπαϊκές πολίτικές με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας και σύνδεσης χώρων πρασίνου, αποβλέποντας στην μείωση

  • ·         του φαινομένου της θερμικής νησίδας
  • ·         της χρήσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στα κτίρια
  • ·         της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων
  • ·         του ατμοσφαιρικού CO2.

Η Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Μελών σκοπό έχει τη συμμετοχική αλληλεπίδραση των πολιτών στη βελτίωση και τη διαμόρφωση νέων τοπικών και εθνικών πολιτικών για την αειφόρο διαχείριση του αστικού πρασίνου και την προσαρμογή και μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν:

1. Θέκλα Τσιτσώνη, καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Στέλιος Τζαφέρος, Δασολόγος, εκπρόσωπος Γενικής Διεύθυνσης Δασών Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3. Σπύρος Ρίζος, Γεωπόνος, εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητήριου (ΓΕΩΤΕΕ)

4. Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ

5. Μιχάλης Στογιάννος, Γεωπόνος εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου

6.       Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης

7.       Μιχάλης Αναστασιάδης, Γεωπόνος, υπεύθυνος Πρασίνου του ΕΚΠΑ

8.       Νατάσα Βαρουχάκη, Δασολόγος, εκπρόσωπος Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα