Πρόσκληση που αφορά  την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ».
14 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση που αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 18/10/2021 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα