Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας «Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα 2022-2023» με Ανοικτή Διαδικασία «άνω των ορίων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ
25 Οκτωβρίου 2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας «Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα 2022-2023» με Ανοικτή Διαδικασία «άνω των ορίων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 .

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα