Πρόσκληση ανάθεσης για την την προμήθεια «ΦΩΤΕΙΝΩΝ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021».
4 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την την προμήθεια «ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 08/11/2021 και ώρα 14:30.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα