Πρόσκληση ανάθεσης για την προμήθεια «ΔΥΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
10 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την προμήθεια «ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 16/11/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα