Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 15/11 στις 17:00
11 Νοεμβρίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 15/11 στις 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Βύρωνας 11/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 20311
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ          
Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.: 2132008665
E-mail: tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr            
 
ΠΡΟΣ       
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη       
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:       
 - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σας προσκαλούμε σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί, στις 15 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα (17:00 – 20:00), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.      Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
2.      Ενημέρωση για την Δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα
3.      Έγκριση Σχεδίου Καταστατικού για τη συμμετοχή του Δήμου Βύρωνα στην Ενεργειακή Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Βύρωνα, Δάφνης – Υμηττού, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Παπάγου – Χολαργού»
4.      Πρόταση για συμμετοχή της Πόλης του Βύρωνα στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του Ρατσισμού
5.      Συγκρότηση Επιτροπής για την οργάνωση επετειακών εκδηλώσεων στα πλαίσια της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή    
 
{Επισημαίνεται ότι η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης   
 
Ειδικότερα:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή
β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)
Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του 
 
• Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης}
 
• Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέχρι την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 12:00 αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στην παρούσα συνεδρίαση    
       
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 

Πλακίδας  Γεώργιος   

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα