Πρόσκληση ανάθεσης για την  πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ηχοφωτιστικής κάλυψης αυτών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμο
24 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ηχοφωτιστικής κάλυψης αυτών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμο

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την « παροχή υπηρεσιών που αφορούν
στην πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ηχοφωτιστικής κάλυψης
αυτών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την
29/11/2021 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα