Πρόσκληση ανάθεσης για ην υπηρεσία  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
26 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για ην υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την
01/12/2021 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα