Πρόσκληση που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
3 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια κινητών τηλεφώνων για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των παρουσιών των παιδιών του προγράμματος ΕΣΠΑ.».

Η ανωτέρω πρόσκληση αφορά την δαπάνη για την προμήθεια κινητών τηλεφώνων για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των παρουσιών των παιδιών του προγράμματος ΕΣΠΑ

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω ανάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 08/12/2021 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα