Αιτήσεις Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για το 2022
9 Δεκεμβρίου 2021

Αιτήσεις Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για το 2022

 Σας ενημερώνουμε πως για τα αιτήματα χρήσης κοινοχρήστου χώρου από καταστήματα Κ.Υ.Ε.  για το 2022, η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων είναι μέχρι και στις 31/12/2021.

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων θα δοθούν εφόσον πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να μας καταθέσετε μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία την αίτησή σας με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
  1. Αίτηση
  2. Σχέδιο (κάτοψη)  του χώρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με όλες τις διαστάσεις του ευρύτερου χώρου.
  3. Γνωστοποίηση καταστήματος Υ.Γ.Ε. που να προβλέπει χρήση κοινόχρηστου χώρου.
·         Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής μορφής με χρήση κωδικού TAXISNET στον σύνδεσμο eservices.dimosbyrona.gr για την εξυπηρέτηση χωρίς παρουσία λόγω COVID.
 
Σε περίπτωση που δεν μας προσκομίσετε κάποιο από τα άνωθεν έγγραφα, δεν θα εγκριθεί η αίτησή σας και δεν θα λάβετε άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το 2022.
 

Χρήση κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με κάδους αποκομιδής
 

Α. Για κατάληψη πεζοδρομίου

Αίτηση στο Δήμο

 

Β. Για κατάληψη στο δρόμο

1. Άδεια από την Τροχαία Αθηνών

2. Αίτηση στο Δήμο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα