Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την  Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα (17:00-20:00)
10 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα (17:00-20:00)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας π
ροσκαλούμεσε συνεδρίαση(δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού συμβουλίου
η οποία
θα διεξαχθεί, στις 15Δεκεμβρίου2021,ημέρα Τετάρτηκαι ώρα (17:0020:00),σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 10
(λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020
(Π.Ν.Π.)
, όπως τροποποιήθηκε από τοάρθρο 67 του ν.4830/2021(Α 169)και τιςυπ’ αρ. 18318/13-03-2020,
163/29
-5-2020και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν. 3852
/2010 (Α ́ 87),όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ τ.
Α’ 133/19.07.2018),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα