Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ Η ΦΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»
13 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ Η ΦΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ Η ΦΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 17/12/2021 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα