Προσκληση αναθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
15 Δεκεμβρίου 2021

Προσκληση αναθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/12/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα