Ανακοίνωση για Μικροβιολογικά Εργαστήρια και Διαγνωστικά Κέντρα
17 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για Μικροβιολογικά Εργαστήρια και Διαγνωστικά Κέντρα

Στο πλαίσιο των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Βύρωνα, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία θα γίνει όπως προβλέπει ο νόμος με απευθείας ανάθεση ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο Δήμος θα ξεκινήσει την εν λόγω διαδικασία το 2022.

Όσα Μικροβιολογικά Εργαστήρια και  Διαγνωστικά Κέντρα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα  πρέπει να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ και  να εκδώσουν κωδικούς ΕΣΗΔΗΣ.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα