Ανακοίνωση για Μικροβιολογικά Εργαστήρια και Διαγνωστικά Κέντρα
17 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για Μικροβιολογικά Εργαστήρια και Διαγνωστικά Κέντρα

Στο πλαίσιο των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Βύρωνα, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία θα γίνει όπως προβλέπει ο νόμος με απευθείας ανάθεση ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο Δήμος θα ξεκινήσει την εν λόγω διαδικασία το 2022.

Όσα Μικροβιολογικά Εργαστήρια και  Διαγνωστικά Κέντρα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα  πρέπει να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ και  να εκδώσουν κωδικούς ΕΣΗΔΗΣ.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα